صفحه شخصی کمبوجیه حیدری   
 
نام و نام خانوادگی: کمبوجیه حیدری
استان: اصفهان
رشته: کارشناسی ارشد مکانیک - پایه نظام مهندسی: یک
تاریخ عضویت:  1397/02/18
امتیاز:  0
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
0   نظر / همه نظرات